گرایش بازاریابی

با تحصیل در گرایش بازاریابی و فعالیت در این حوزه، چه آینده شغلی در انتظار شماست؟

– مدیریت بازاریابی و فروش

– مدیریت برندسازی

– مدیریت ارتباط با مشتری

– مدیریت توسعه محصول/ خدمت

– مشاوره بازاریابی

در گرایش بازاریابی چه می آموزید؟

– اصول بازاریابی

– تدوین استراتژی های بازاریابی

– اصول برندینگ و وفادارسازی مشتریان

– نگارش برنامه بازاریابی

دروس تخصصی گرایش بازاریابی

نام درس مدت (ساعت)
+ استراتژی های بازاریابی 24
+ بازاریابی بین الملل 24
+ مدیریت برند 24

دروس عمومی

نام درس مدت (ساعت)
+ مبانی سازمان و مدیریت 18
+ اصول بازاریابی 20
+ رهبری و مهارت های رفتاری و ارتباطی 24
+ مدیریت منابع انسانی 24
+ حسابداری برای مدیران 24
+ راهبری (حاکمیت) شرکتی و مسئولیت های اجتماعی 24
+ مدیریت مالی و بودجه ریزی بنگاه ها 24
+ اصول و فنون مذاکره 24
+ مدیریت سیستم های اطلاعاتی 24
+ اصول سازماندهی و طراحی ساختار 24
+ برنامه ریزی استراتژیک 24

از طریق لینک زیر می توانید اقدام به دریافت بروشور گرایش بازاریابی نمایید

دریافت بروشور

هم اکنون اقدام به ثبت نام نمایید

ثبت نام آنلاین