آزمون جامع پایانی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

اعتبار و ارزش دوره­ های مهارتی برگزار شده، بستگی زیادی به نحوه ارزشیابی دانشپذیران در طول دوره دارد. بر این اساس در پایان دوره­ نیمه حضوری MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برای همه دروس آزمون جامعی برگزار شده و دانشپذیر پس از کسب نمره قبولی در این آزمون، گواهی پایان دوره مذکور را دریافت می­ کند.