کلاس های دانشگاه تهران

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

حضور در کلاسهای دانشگاه تهران به عنوان یکی از دیرپاترین و معتبرترین نهادهای آموزش آکادمیک در ایران، ورای از دسترسی به بزرگان مدیریت ایران، همواره حس خوبی نیز به دانشجویان این دانشگاه منتقل می­کند. بنابراین برای هر یک از دروس دوره­ های MBA و DBA نیمه حضوری دانشگاه تهران، بین 1 تا 3 جلسه کارگاه مهارتی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برنامه ریزی شده است که حضور در این کلاسها می­ تواند تجربه متفاوت و ویژه ­ای را برای دانشپذیران این دوره فراهم نماید.