گرایش استراتژی

با تحصیل در گرایش استراتژی و فعالیت در این حوزه، چه آینده شغلی در انتظار شماست؟

– مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و توسعه کسب و کار

– مشاوره استراتژی به شرکتهای بزرگ و استارت آپها

– کارشناس تحلیل کسب و کار و برنامه ریزی استراتژیک

– کارشناس تدوین و پیاده سازی استراتژی

در گرایش استراتژی چه می آموزید؟

– تفکر استراتژیک

– تحلیل قابلیتهای درونی و نقاط قوت و ضعف

– آنالیز محیطی و تحلیل موقعیت رقبا

– ابزارها و تکنیکهای تدوین استراتژی

– آنالیز محیطی و تحلیل موقعیت رقبا

– مبانی جاری سازی استراتژی

دروس تخصصی گرایش استراتژی

نام درس مدت (ساعت)
+ مدیریت تحول سازمانی 24
+ تفکر استراتژیک 24
+ تدوین طرح کسب و کار 24

دروس عمومی

نام درس مدت (ساعت)
+ مبانی سازمان و مدیریت 18
+ رهبری و مهارتهای رفتاری و ارتباطی 24
+ مدیریت منابع انسانی 24
+ حسابداری برای مدیران 24
+ راهبری (حاکمیت) شرکتی و مسئولیت های اجتماعی 24
+ مدیریت مالی و بودجه ریزی بنگاه ها 24
+ اصول و فنون مذاکره 24
+ مدیریت سیستم های اطلاعاتی 24
+ اصول سازماندهی و طراحی ساختار 24
+ برنامه ریزی استراتژیک 24

از طریق لینک زیر می توانید اقدام به دریافت بروشور گرایش استراتژی نمایید

دریافت بروشور

هم اکنون اقدام به ثبت نام نمایید

ثبت نام آنلاین