گواهینامه رسمی پایان دوره

گواهینامه رسمی پایان دوره

  • ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

در پایان دوره و پس از کسب نمره قبولی در آزمون پایانی، گواهی نامه پایان دوره نیمه حضوری یکساله  MBA یا DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به دانشپذیر اعطا می­شود. این گواهی­نامه از طرف مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران صادر شده و قابلیت ترجمه به زبان­های دیگر را نیز دارد.