دکتر سیامک حاجی یخچالی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

دکتر سیامک حاجی یخچالی فوق دکترای مدیریت پروژه از دانشگاه جامع لندن و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشند. ایشان مقالات و کتب متعددی در زمینه مدیریت پروژه ترجمه و تالیف نموده اند.

تحصیلات

 • کارشناسی, ۱۳۸۲, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • کارشناسی ارشد, ۱۳۸۴, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دکتری, ۱۳۸۷, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فوق دکتری, ۱۳۸۸, مدیریت پروژه, دانشگاه جامع لندن

عناوین دروس

 • اصول مدیریت و تئوری سازمان، کارشناسی
 • کارآموزی، کارشناسی
 • برنامه ریزی استراتژیک، کارشناسی ارشد
 • رهبری و رفتارسازمانی، کارشناسی ارشد
 • سازماندهی، کارشناسی ارشد
 • مباحث ویژه ۲، کارشناسی ارشد
 • مدیریت پروژه، کارشناسی ارشد
 • مدیریت منابع انسانی، کارشناسی ارشد

راهنمایی پایان نامه

 • برنامه ریزی تولید شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو، آرزو محرم خانی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 • نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر پرینس ۲، مهدی برزگر، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 • مدیریت ارزش حاصله در پروژه های صنعتی، محمدرضا شهیدی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید شرکت پارس خزر، اظم سنگ جوئی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید کارخانجات تولید رگراتور CNG و پمپ تراکتور، سیاوش حسن زاده یکتا، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • ارائه چھارچوب شایستگی مدیران پروژه جھت مدیریت موثر پروژه ھا، سجاد سحابی راد، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • برنامه ریزی تولید قطعات جلوبندی خودرو ایران، مهسا حسام محسنی، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
 • انتخاب پورتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت عوامل محیطی، شیما قانعی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۱/۱۷
 • ارزیابی و ارائه مدل برای تناسب سبک های رهبری با روش های استخدام از دید استراتژیک : مطالعه موردی در چند شرکت ایرانی، وحید آهنچیان، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 • انتخاب و متعادل سازی پرتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت، میثم براجعه، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
 • برقراری ارتباط بین سبک ھای رھبری مدیران پروژه و انواع پروژه، حامد حیدری فارسانی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
 • انتخاب پورتفولیوی پروژه ھا در شرایط عدم قطعیت، مھراد باستانی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
 • جایگاه مهندسیی صنایع در شرکت صنعتی پارس خزر، فرزانه یعقوبی، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۳/۳۰
 • متعادل‌سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با هدف حداقل‌سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت، آزاده ارجمند، کاربردی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 • برنامه ریزی تولید شرکت لاستیک گیلان، مهرداد شاهمیری، کاربردی، دانشکده فنی فومن، ۱۳۹۲/۰۶/۱۰

کتاب‌های تالیفی

 • حاجی یخچالی، سیامک. “مفاهیم پایه زمانبندی پروژه.” : جهاد دانشگاهی امیر کبیر، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پروژه فرآیندگرا.” : متالون ، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود سبد النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “رهنمود دفاتر سبد، طرح و پروژه النا.” تهران: انتشارات عبور، ۱۳۹۳٫

کتاب‌های ترجمه شده

 • حاجی یخچالی، سیامک. “استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش دوم).” : آدینه، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه.” : آدینه، ۱۳۸۸٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “استاندارد مدیریت طرح.” : آدینه، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه (OPM3).” : آدینه، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پروژه های موفق با پرینس ۲٫” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • ، محسن ذکایی آشتیانی و سیامک حاجی یخچالی. “استاندارد عملی برآورد پروژه (۲۰۱۱).” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “هدایت پروژه های موفق با پرینس ۲ (۲۰۰۹).” : آدینه، ۱۳۹۰٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و امین کریمی . “چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم.” : آدینه، ۱۳۹۱٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “فرم ها مدرت طرح همسو با استاندارد مدرت طرح.” : آدینه، ۱۳۹۱٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، وحید رضا یوسفی و سرمد کیانی. “استاندارد مدیریت پورتفولیو ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، سرمد کیانی و وحید رضا یوسفی. “استاندارد مدیریت طرح – ویرایش سوم.” تهران: انتشارات آریا قلم، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدیریت طرح های موفق.” تهران: None، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه.” تهران: None، ۱۳۹۳٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و سرمد کیانی. “مدل های بلوغ مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه.” تهران: آدینه، ۱۳۹۴٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و نیره افتخار. “پیاده سازی کارت امتیازی متوازن در مدیریت پروژه.” تهران: سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۹۴٫

همایش‌های داخلی

 • حاجی یخچالی، سیامک و رضا زنجیرانی فراهانی . “سیستم پشتبان تصمیم برای مسئله زمانبندی کلا سهای درس.” چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، آذر ۲۰-۲۳، ۱۳۸۴٫
 • حاجی یخچالی، سیامک و رضا زنجیرانی فراهانی . “مدل عدد صحیح برای مسئله زمانبندی کلا سهای دانشگاهی یک مطالعه موردی.” چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، آذر ۲۰-۲۵، ۱۳۸۴٫
 • ، منوچهر منطقی، سیامک حاجی یخچالی و احسان سلطانی فر . “مدیریت استراتژیک پورتفولیوی فناوری در شرکتهای دانش محور: یک رویکرد فرایند گرا.” کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، آذر ۱۸-۱۸، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک. “مدیریت پورتفولیوی پروژه.” کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، دی ۲۶-۲۷، ۱۳۸۹٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، – یوسفی و سرمدی. “شناخت فاکتورهای کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک و اولویت بندی آن ها به روش تحلیل شبکه.” دهمین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران، آبان ۱۵-۱۶، ۱۳۹۲٫
 • حاجی یخچالی، سیامک، مسعود منجزی، عبد الرضا یزدانی و محمد حسین بصیری. “بررسی خطرات تونل سازی با استفاده از روش حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات تحت محیط فازی ) Fuzzy FMEA ).” کنفرانس بین المللی مهندسی عمران و شهرسازی، تبریز، بهمن ۲۹-۳۰، ۱۳۹۲٫
 • حسنی انزابی، محسن، سیامک حاجی یخچالی و حمیرا خاکسار. “اولویت بندی معیارهای موفقیت پروژه، طرح و پورتفولیو با روش تلفیقی ANP، DEMATEl در یک پروژه سرمایه گذاری ساخت و ساز.” همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع،، خرداد ۲۸-۲۹، ۱۳۹۴٫

یک دیدگاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *