دکتر علی پیران نژاد

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

دکتر علی پیران نژاد

دکتر علی پیران نژاد دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه تهران و همچنین پژوهشگر میهمان در دانشگاه Paris 6 کشور فرانسه و دانشگاه Orebro کشور سوئد می باشد. ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بوده و به عنوان مشاور در حوزه مدیریت رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی با سازمانهای دولتی و خصوصی کشور و همچنین در حوزه طراحی و خرید نرم افزارهای سازمانی همچون CRM و ERP با سازمانهای مختلف همکاری دارد.

افتخارات علمی:

 • عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • عضو بنیاد ملی نخبگان نهاد ریاست جمهوری.
 • بورسیه گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
 • استاد برتر آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • پژوهشگر مهمان (فرصت مطالعاتی) در دانشگاه Paris 6 کشور فرانسه و دانشگاه Orebro کشور سوئد.
 • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع دکتری تخصصی.
 • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد.
 • نفر اول گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد.
 • دانشجوی نمونه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

 

سوابق اجرایی:

 • سخنگوی بنیاد ملی نخبگان.
 • رییس مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • مدیر گروه مجموعه مدیریت دانشگاه پیام نور استان البرز از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰٫
 • مجری پروژه “مطالعه رفتار مشترکان تلفن همراه در ۱۳ استان کشور” شرکت همراه اول سال ۱۳۹۱٫
 • مجری پروژه “سازماندهی مجدد فرایندهای اداری” معاونت طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۸٫
 • مدیر پروژه “طراحی سیستم مشوق از خلاقیت و نوآوری در شرکت پتروشیمی وزارت نفت” شرکت پتروشیمی وزارت نفت سال ۱۳۹۰
 • مدیر بخش ساختار پروژه “تدوین و تفسیر سیر تکاملی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران” وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۳۸۹٫
 • مشاور مدیریتی، حوزه هنری شهرداری تهران سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱٫
 • دبیر سمینارهای تخصصی و همایشهای مدیریتی در دانشگاه تهران سال ۱۳۸۷٫
 • مجری پروژه “مدیریت شادابی و نشاط کارکنان” بانک کشاورزی سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت داروسازی آیریانیک سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت روشافارمت سینا سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت آیریانیک آسیا سال ۱۳۹۲٫
 • مجری پروژه “تجزیه و تحلیل مشاغل” شرکت داروسازی آیریانیک سال ۱۳۹۳٫
 • مجری پروژه “ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه” شرکت آیریانیک سال ۱۳۹۳٫
 • مجری پروژه “طراحی سیستمهای منابع انسانی” شرکت روشافارمت سینا سال ۱۳۹۳٫
 • مجری پروژه “طراحی ساختار سازمانی” شرکت فراتر سال ۱۳۹۴٫
 • مجری پروژه “تجزیه و تحلیل مشاغل” شرکت فراتر سال ۱۳۹۴٫
 • مجری پروژه “طبقه بندی مشاغل” شرکت فراتر سال ۱۳۹۴٫
 • مدیر پروژه “ارزیابی رضایت مندی جامعه از شرکت لوله سازی اهواز” شرکت لوله سازی اهواز سال ۱۳۸۹٫
 • مدیر بخش آموزش شرکت نوبن(گروه مشاوران مدیریت) از سال ۱۳۹۱ تاکنون.
 • مدیرعامل شرکت فرداد (شرکت آموزش و پژوهشی مدیریت) سال۱۳۹۰تا ۱۳۹۱٫
 • مشاور شرکت فولاد احسان اهواز سال ۱۳۹۰٫
 • مشاور شرکت راییکا(فعال در حوزه صنایع مخابراتی) از سال ۱۳۹۰ تاکنون.
 • مشاور شرکت نیکاسورنا(فعال در حوزه صنایع طراحی نرم افزارهای سازمانی) از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲٫
 • مشاور شرکت نوین پاک شرق از سال ۱۳۹۲ تاکنون.
 • دبیر انجمن علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵٫
 • کارشناس مدیریت در سلسله نشستهای تخصصی صدا و سیمای مرکز استان تهران.

سوابق پژوهشی:

مقالات

 • چاپ مقاله ” نقش خودباوری ملی در توسعه آموزش عالی” در مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
 • چاپ مقاله ” پیامدهای ناخواسته مشتری گرایی در آموزش عالی ” در مجله علمی پژوهشی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم.
 • چاپ مقاله ” مروری بر مدیریت مهاجرت نخبگان ” در مجله برتر ISC رهیافت سیاستهای علمی کشور وابسته به وزارت علوم.
 • چاپ مقاله “دولت الکترونیک، پویایی نهادی و بحران اعتماد عمومی ” در مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله ” کاربرد مدل سیستمهای مانا برای تدوین برنامه آموزش عالی ایران در قرن بیست و یکم ” در مجله علمی ترویجی دانشکده علوم اجتماعی اهواز.
 • چاپ مقاله “تاملی بر کارآفرینی درون سازمانی” در سومین همایش توسعه فناوری در صنعت نفت.
 • چاپ مقاله ” دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیکی” در مجله علمی پژوهشی مدرس دانشگاه تربیت مدرس.
 • چاپ مقاله ” عدالت و اعتماد عمومی؛ ره آورد حکومت الکترونیک” در مجله علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد.
 • چاپ مقاله ” تحلیل جامعه شناختی رضایتمندی ذینفعان از شرکتهای تولیدی” در مجله ISC علوم انسانی دانشگاه سمنان.
 • چاپ مقاله ” تبیین عوامل شناختی در نهادهای آموزشی” در مجله علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد.
 • چاپ مقاله ” تسهیم شغل: پاسخی به چالشهای کاری زنان دانشور” در مجله علمی پژوهشی تحقیقات زنان.
 • چاپ مقاله ” تبیین انگیزش به عنوان جوهره کارآفرینی دولتی” در مجله علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله ” تبیین تاثیرات گسترش فناوری اطلاعات بر توسعه اجتماعی” در مجله علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله “توانمندسازی سیاسی شهروندان در سایه فناوریهای نوین ارتباطی ” در مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله ” سرمایه سیاسی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی” در مجله علمی پژوهشی انجمن علوم مدیریت ایران.
 • چاپ مقاله “حکمرانی الکترونیک در شهرداریها:مطالعه پورتال شهرداریهای کشور” در مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
 • چاپ مقاله “تغییر در مفهوم مدیریت اخلاق و منافع عمومی در پرتو تغییر رویکردهای مدیریت دولتی” در مجله علمی پژوهشی اخلاق در علوم رفتاری.
 • چاپ مقاله ” رهبری اصیل: سبکی ضروری در مدیریت دانشگاه ها” در مجله علمی پژوهشی مدیریت دانشگاه اسلامی.
 • پذیرش مقاله “کارآفرینی دولتی؛ چالش سازمانهای دولتی معاصر در ایران در مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت دانشگاه تهران.
 • Pirannejad, Ali; Salami, Hadi; and Mollaee, Abdolazim. (2010). Outsourcing priorities of government functions: Analytic network process approach. African Journal of Business Management, 4(9), 1723-1735.
 • Pirannejad, Ali and et al. (2010). The Feasibility of Job Sharing as a Mechanism to Balance Work and Life of Female Entrepreneurs. International Business Research, 6(5), 137-145.
 • Pirannejad, Ali and et al. (2010). Designing Motivation System to Produce Creativity and Entrepreneurship in Petrochemical Company. International Journal of Business and Management, 6(5), 137-145.
 • Pirannejad, Ali. (2011).The effect of ICT on political development: a qualitative study of Iran. Information Development, 27, 186-195.
 • Pirannejad, Ali. (2011). Understanding the rise of e-participation in non-democracies: Domestic and international factorsGovernment Information Quarterly, 11(3), 155-167.
 • Jandaghi, Gh., Fakheri, K., Pirannejad, A. (2015) Clarifying the impacts of professors’ narcissism variables on effective performance. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 3, 84-93.

 

کتابها:

 • دموکراسی الکترونیکی، مدینه فاضله حکومت الکترونیک، انتشارات علمی و فرهنگی، سال ۱۳۹۳٫
 • حکومت الکترونیک، انتشارات سمت، در حال داوری.
 • موردکاویهای مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت، در حال داوری.
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، انتشارات دانشگاه تهران، در حال داوری.

 

سوابق تدریس کارگاهی:

 • مدیریت تعارض و مذاکرات-دوره مدیران و کارشناسان صدا و سیما.
 • ادراک و نقش مدیریت ادراک در رفتار سازمانی- دوره مدیران ارشد وزارت دفاع.
 • مدیریت رفتار سازمانی-صنایع اسحله سازی مهام.
 • مدیریت احساسات و ارزشها- دوره مدیران بانک کشاورزی.
 • نوع شناسایی انواع هوش ها و نحوه استفاده از آنها در رفتار سازمانی- دوره کارشناسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی.
 • مدیریت منابع انسانی- دوره مدیران شعب بانک ملت.
 • مدیریت رفتار سازمانی-صنایع الغدیر.
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- شرکت آپ(آسان پرداخت).
 • خرده نظامهای منابع انسانی-دوره مدیران شعب بانک کشاورزی.
 • بررسی سبکهای ارتباطی در سازمانها و مدیریت ارتباطات سازمانی- دوره مدیران و کارشناسان وزارت کشور.
 • بررسی فرهنگ سازمانی و کاربرد مدیریت فرهنگ سازمانی در جهت دهی به رفتار کارکنان- دوره مدیران ارشد شرکتهای خدماتی.
 • ارتباطات سازمانی- دوره مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی.
 • مدیریت شناخت از خود- دوره مدیران ارشد شرکت پژوهشگران تهران.
 • مدیریت تضاد و تعارض- دوره مدیران و کارشناسان شرکت پتروشیمی.

 

سوابق تدریس دانشگاهی:

 • مدیریت تطبیقی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • دولت الکترونیک-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • روش تحقیق پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • مدیریت منابع انسانی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • جامعه شناسی سازمانها- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • بررسی مسائل اداری ایران- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • تئوریهای سازمان و مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • اصول مدیریت و سرپرستی سازمانها – پردیس فنی دانشگاه تهران.
 • تئوریهای پیشرفته مدیریت رفتار سازمانی- پردیس البرز دانشگاه تهران.
 • رهبری و رفتار سازمانی-دوره MBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • رهبری و تئوریهای رفتار سازمانی – پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران.
 • مبانی فلسفی مدیریت رفتار سازمانی- دوره DBA دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • سیستمهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

داوری های انجام شده

 1. هفتمین جشنواره بین المللی برترین پژوهش ها و نوآوری و کنفرانس علمی مدیریت مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران)، امینی دانشگاه تهران، ۰۶/۱۰/۱۳۹۳

دکترعلی پیران نژاد  هم اکنون استاد مدرس در دوره های مجازی mba و dba مرکز یادگیری آنلاین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشند.

4 دیدگاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *